Biwak w szkole? Dlaczego nie?


W szkole Summerhill gdy nastają ciepłe dni uczniowie mogą rozbić namiot w rozległym parku otaczającym szkołę i tam biwakować - samodzielnie lub w grupie. Wieczorem uczeń jest zobowiązany zgłosić, że będzie nocował poza budynkiem szkoły i wskazać lokalizację namiotu (park naprawdę jest duży). Rano pracownik szkoły - opiekun uczniów odwiedza namioty budząc uczniów na śniadanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz