Już jest nowe polskie wydanie książki o szkole Summerhill.Aleksander Neil, pomysłodawca i twórca szkoły postanowił zaufać dzieciom, ich wrodzonej empatii, ich zdolności do kochania oraz zachwytu nad światem i ludźmi, bez względu na rasę, narodowość czy religię. Zrozumiał i docenił młodzieżową potrzebę kulturowego i pokoleniowego buntu. Uwierzył także w naturalny pęd młodych do zdobywania wiedzy, rozwijania zdolności i zalet charakteru. Postanowił stworzyć warunki, aby rozwijać w nich wszystko, co wartościowe – w zgodzie z ich wolą. W efekcie powstała szkoła inna niż wszystkie, gdzie dzieci nie są kontrolowane, nie muszą chodzić na zajęcia i nikt im nie mówi, co robić – mają pełną swobodę bycia sobą. Czy to może działać? Tak, a efekty są znacznie lepsze niż w tradycyjnych szkołach. Jak to się dzieje? Przeczytaj w Summerhill.

Nie ma obowiązkowych lekcji... a uczniowie zdają egzaminy

Na tablicy ogłoszeń w Summerhill pojawił się terminarz kolejnych państwowych egzaminów. Uczniowie wcześniej sami deklarowali co i kiedy chcą zdawać. Również w tym trymestrze żadne lekcje nie są obowiązkowe, tak jak od blisko już 100 lat. Egzaminy, podobnie jak lekcje również nie są obowiązkowe.

Uczniowie się do nich przygotowują... bo sami chcą, zdają je... bo sami chcą, idą do koledżu i na uniwersytet... bo chcą. Każdy idzie tam gdzie chce, bo w Summerhill dzięki wolności każdy miał możliwość uzyskać samoświadomość siebie - świadomość swoich potrzeb i możliwości. Absolwenci Summerhill w pełni czują, że sami są odpowiedzialni za swoją edukację, że tylko od nich zależy jakie będzie ich dalsze życie. I zdają egzaminy :-)

Sceptykom nie mieści się w głowie, że dzieci mogą uczyć się bez przymusu... i zdawać znakomicie egzaminy. Dzieci jak widać... mogą :-) i to robią :-)

Szkoła bez zasad? Wręcz przeciwnie !!!


W Summerhill szkolne zebranie ustala i zmienia prawa obowiązujące w szkole, których jest ponad 200. Panuje demokracja. Każdy ma jeden głos - uczeń i pracownik. Uczniów jest oczywiście zdecydowana większość. Na przekór powszechnym stereotypom uczniowie ustalają rozsądne i jasne prawa. Od blisko 100 lat. Czują się odpowiedzialni za swoją szkołę.

Dodatkowe lekcje? Żaden problem...

Wystarczy się dopisać...

Uczniowie cenią swoją prywatność.


Goście odwiedzający szkołę nie mają wstępu do strefy prywatnej uczniów bez ich zgody.

Infrastruktura sportowa Szkoły Summerhill


Basen w szkole Summerhill tętni życiem w ciepłe dni.


Boisko do piłki nożnej otoczone zielenią przyszkolnego parku. W pogodne dni zwykle po "Tea Time" (czasie na popołudniową herbatę) chłopcy zbierają się tu by pograć w piłkę. Gra fair play jest oczywistością bo celem jest dobra zabawa wszystkich uczestników gry.


Kort tenisowy.


Obecność w szkole. Odpowiedzialność za siebie.


W szkole Summerhill uczniowie są odpowiedzialni za wiele swoich spraw, m.in. sami zaznaczają na tablicy obecności czy są w szkole (IN), czy wyszli z niej i są w pobliżu (OUT), czy wyjechali daleko (FAR OUT), np. do domu na weekend.
Społeczność szkoły jasno określa zasady wychodzenia poza teren szkoły, tak, by były zachowane zasady bezpieczeństwa zwłaszcza dla młodszych uczniów.

Biwak w szkole? Dlaczego nie?


W szkole Summerhill gdy nastają ciepłe dni uczniowie mogą rozbić namiot w rozległym parku otaczającym szkołę i tam biwakować - samodzielnie lub w grupie. Wieczorem uczeń jest zobowiązany zgłosić, że będzie nocował poza budynkiem szkoły i wskazać lokalizację namiotu (park naprawdę jest duży). Rano pracownik szkoły - opiekun uczniów odwiedza namioty budząc uczniów na śniadanie.

Raport inspektorów nadzoru szkolnictwa OFSTED

RAPORT OFSTED
Szkoła Summerhill

(wersja skrócona)
(Pełny raport w wersji polskiej dostępny na www.summerhill.pl)

Daty inspekcji: 5–6 października 2011
Inspektor raportujący: John Seal HM
Ta publikacja jest dostępna w pełnej wersji w oryginale pod adresem: www.ofsted.gov.uk/publications/090070.

WYNIKI INSPEKCJI 

Szkoła Summerhill zapewnia dobry poziom edukacji. Wypełnia wszystkie wytyczne dla niezależnych szkół. Szkoła wypełnia swoje cele z dużym sukcesem. Mocnymi stronami szkoły jest przede wszystkim wybitny rozwój duchowy, moralny, społeczny oraz kulturalny uczniów. Zachowanie podopiecznych jest wyśmienite. Program, nauczanie oraz ocenianie są na dobrym poziomie. Szkoła wypełnia krajowe standardy dla placówek z internatem, a efektywność doświadczeń życia w społeczności szkolnej jest wybitna.

Jak działa Szkoła Summerhill ?


Szkoła Summerhill została utworzona w 1921 roku, w czasach kiedy prawa jednostki były mniej szanowane niż obecnie. W większości domów dzieci były bite a dyscyplina była podstawą w wychowywaniu dzieci. Poprzez swój samorząd i wolność szkoła zmagała się przez ponad osiemdziesiąt lat z presją dostosowania się, aby zapewnić dzieciom prawo do decydowania za siebie. Obecnie szkoła jest prosperującą społecznością demokratyczną. Szkoła pokazuje, że kiedy pozwoli się dzieciom na to, by były sobą, uczą się one być pewne siebie, tolerancyjne i liczące się z innymi.  
Summerhill jest społecznością liczącą około sto osób. Większość z nich to dzieci w wieku pomiędzy 5 a 18 lat. Resztę stanowią nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy. Szkoła mieści się w dużym wiktoriańskim domu wraz z otaczającym go terenem. Szkoła Summerhill oddalona jest dwie mile od wschodniego wybrzeża Suffolk.